U svijetu digitalnog poslovanja, stopa konverzije predstavlja ključnu metriku uspjeha. Ona označava postotak posjetilaca na web stranici koji izvrše određenu radnju vrijednu za poslovanje, kao što je na primjer online kupovina proizvoda, pretplata na newsletter, e-mail ili telefonski poziv vašoj kompaniji, popunjavanje obrasca itd.

Dakle, visoka stopa konverzije znači da web stranica efikasno pretvara posjetioce u korisnike ili kupce, što direktno utiče na rast poslovanja.

S druge strane, niska stopa konverzije obično ukazuje na to da su na web stranici prisutni problemi, poput otežane ili konfuzne navigacije, zastarjelog dizajna, manjka dinamičkih ili interaktivnih elemenata, sporog učitavanja i slično, što može dovesti do gubitka potencijalnih korisnika/kupaca i negativno uticati na rast i profitabilnost poslovanja.

U tom slučaju, trebalo bi razmotriti reDizajn web stranice, najefikasnije rješenje problema niske stope konverzije.

Ukoliko želite da malo bolje razumijete šta je to zapravo konverzija, odnosno stopa konverzije, zbog čega je važna za online poslovanje i kako reDizajn web stranice može učiniti da ona poraste, nastavite da čitate.

Konverzija i stopa konverzije

Konverzija je pojam koji se upotrebljava kako bi se opisala radnja koju korisnik, tačnije posjetilac, izvrši na web stranici ili u aplikaciji, a koja je korisna, vrijedna za poslovanje. 

Kao što smo već naveli, to može biti kupovina proizvoda dostupnog na web stranici, pretplata na newsletter, popunjavanje određenog obrasca, preuzimanje e-knjige, registracija za webinar ili bilo koja druga poželjna radnja na koju se cilja.

Stopa konverzije je postotak posjetilaca koji izvrše tu radnju u odnosu na ukupan broj posjetilaca web stranice. Izračunava se tako što se broj konverzija podijeli s ukupnim brojem posjetilaca, a zatim pomnoži sa 100, kako bi se dobio postotak. Na primjer, ako imate web stranicu sa 1000 posjetilaca, od kojih 50 obavi kupovinu ili neku drugu poželjnu radnju, stopa konverzije bi bila 5% (50/1000 * 100).

Zašto je stopa konverzije važna za online poslovanje?

Konverzija, odnosno stopa konverzije je izuzetno važna za online poslovanje iz nekoliko razloga. Prvi razlog je i više nego očigledan. Naime, ona mjeri koliko je vaša web stranica efikasna kada je u pitanju broj posjetilaca koji su odgovorili na vaš call to action i postali korisnici ili kupci, što direktno utiče na profitabilnost vašeg poslovanja.

optimizacija

Dakle, svaka konverzija predstavlja vaš potencijalni prihod. Veći broj konverzija znači više prodaje, a čak i male promjene u stopi konverzije (na primjer sa 2% na 4%) značajno će uticati na vašu ukupnu zaradu.

Osim toga, viša stopa konverzije omogućava vam da bolje iskoristite postojeći promet na web stranici, što može smanjiti troškove po akviziciji korisnika (CAC). Naime, umjesto da trošite više novca na dovođenje novih posjetilaca na vašu web stranicu, možete se fokusirati na optimizaciju iskustva postojećih posjetilaca, kako bi oni lakše postali kupci ili korisnici usluga koje nudite.

Treće, poboljšanje stope konverzije može vam pružiti konkurentsku prednost na tržištu, tako što će se posjetioci koji su uspješno preduzeli poželjne radnje na vašoj web stranici pretvoriti u lojalne kupce/korisnike.

Dakle, veoma je važno pratiti konverzije (praćenje konverzija se može obaviti putem aplikacija kao što su Google Ads ili Google Analytics), jer pomoću njih možete steći uvid u to u kojoj mjeri vaša web stranica direktno utiče na uspjeh vašeg poslovanja.

Kako reDizajn web stranice može povećati konverzije?

Ukoliko je stopa konverzije na vašoj web stranici niska, očigledno je da postoje određeni problemi. Da biste ih riješili, trebalo bi da razmotrite reDizajn web stranice.

Pitate se kako reDizajn web sranice može povećati konverzije? Ukoliko malo bolje razmislite, odgovor je očigledan!

Naime, reDizajn web stranice je mnogo više od estetskih promjena i može da podrazumijeva potpunu transformaciju postojeće web stranice.

To je sveobuhvatan proces koji uključuje optimizaciju korisničkog iskustva (UX) kroz unapređenje navigacije, brzine učitavanja stranice i interaktivnih elemenata, SEO optimizaciju, ažuriranje starog ili kreiranje novog sadržaja, integraciju savremenih alata, implementaciju naprednih sigurnosnih protokola, kao i usklađenost sa svim najnovijim standardima i estetskim preferencijama modernih korisnika.

Optimizacija navigacije, brzine učitavanja i strukture stranice, omogućava posjetiocima da brzo i lako pronađu sve potrebne informacije na web stranici, smanjujući tako njihovu potencijalnu frustraciju i bounce rate, a samim tim i povećavajući vjerovatnoću konverzije.

sastanak

Poboljšanje SEO elemenata povećava vidljivost vaše web stranice na pretraživačima, dovodeći više posjetilaca sklonih konverziji. 

Moderan, profesionalan dizajn koji zadovoljava estetske preferencije modernih korisnika, kao i implementacija naprednih sigurnosnih protokola, elementi su koji direktno utiču na sticanje povjerenje korisnika, posebno kod online kupovine, što može rezultirati većim brojem konverzija.

Kada je u pitanju sadržaj, veoma je važno da bude relevantan i ažuran, jer samo takav sadržaj angažuje posjetioce, zadržavajući ih duže na stranici i povećavajući šanse za konverziju.

Poboljšanje interaktivnih elemenata poput obrazaca, CTA (call to action) dugmadi i chat botova može efikasnije voditi korisnike kroz proces konverzije.

Dakle, očigledno je da sve ove promjene, koje ćete postići ulaganjem u kvalitetan reDizajn web stranice, mogu značajno uticati na to kako posjetioci percipiraju vaš brend i kakva će biti njihova interakcija sa vašim sadržajem.

Primjeri iz prakse: 3D Box i Kontakt radio

Da bismo vam ilustrovali na koji način reDizajn web stranice povećava konverzije, predstavićemo vam dva primjera iz prakse. Radi se o reDizajnu web stranica za 3D box i Moj Kontakt portal, projektima koje smo uspješno realizovali.

3D Box je trgovačka firma koja se bavi autorizovanom prodajom modernih elektronskih uređaja i njihove prateće opreme. Okosnicu njihove redovne ponude čine televizori, bijela tehnika i bogat gaming asortiman. Dakle, jasno je da se radi o klijentu kojem je u cilju da ostane konkurentan u online poslovanju, odnosno da privuče i zadrži kupce na dinamičnom tržištu elektronike i tehnologije.

ReDizajn web stranice koji smo realizovali za 3D Box donio je značajno unapređenje korisničkog iskustva i povećanje konverzija. Nakon detaljne analize stare web stranice, usmjerili smo se na modernizaciju njenog dizajna i optimizaciju funkcionalnosti, koristeći WordPress kao platformu.

planiranje

Započeli smo razvoj sajta od samog temelja, pažljivo uzimajući u obzir sve ključne elemente modernog dizajna i korisničkog iskustva.

Implementirali smo intuitivan korisnički interfejs i poboljšali navigaciju, kako bi posjetioci lako pronalazili željene proizvode i obavljali kupovinu. Važno je napomenuti da ovaj sajt sadrži više od 7000 artikala, što je zahtijevalo pažljivo planiranje i organizaciju kategorija, kao i optimizaciju performansi. Naše rješenje rezultiralo je visokim Google Page Speed Score-om i smanjenjem stope napuštanja sajta, što je direktno doprinijelo povećanju konverzija.

Bezbjednost online trgovine je takođe bila prioritet, pa smo implementirali napredne sigurnosne mjere kako bismo zaštitili podatke korisnika i integritet platforme. Pored toga, fokusirali smo se i na održavanje sajta, pružajući konstantna unapređenja i podršku klijentu, kako bismo bili sigurni da će 3D Box ostati na samom vrhu tržišta u smislu tehnoloških standarda i korisničkog iskustva, a samim tim i stope konverzije.

Drugi projekat koji vrijedi pomenuti je projekat koji smo realizovali za Moj Kontakt portal. Radi se o jednom od sjajnih primjera iz prakse, koji svjedoči o tome kako reDizajn web stranice može povećati stopu konverzije.

Naime, Moj Kontakt je visokoperformansni, informativni web portal, koji je zahtijevao potpuno drugačiji pristup reDizajnu od pristupa u prethodno pomenutom primjeru.

Uzimajući u obzir specifične potrebe i dinamičnu prirodu ove web stranice, naš tim je kreirao rješenje koje stavlja akcenat na stabilnost, brzinu i SEO optimizaciju, čime smo osigurali visoku vidljivost i pristupačnost sadržaja širokoj publici.

Kreirali smo intuitivan administrativni interfejs koji olakšava upravljanje sadržajem i čini ga mnogo efikasnijim. Ovo je omogućilo brzo postavljanje novih objava i adaptaciju postojećih, što je ključno za dinamično okruženje vijesti. Sve ovo je rezultiralo većim brojem posjetilaca.

brainstorming

Implementacija naprednih tehnologija i SEO strategija unaprijedila je strukturu i sadržaj portala, što je rezultiralo visokim rangiranjem u pretraživačima. Dakle, objave/vijesti su postale brzo dostupne ciljnoj publici, što je dovelo do veće interakcije korisnika sa objavljenim sadržajem. Ovakav pristup nije samo poboljšao kvalitet web stranice u tehničkom smislu, već je i znatno unaprijedio vidljivost i dostupnost informacija korisnicima, što je ključni faktor za rast konverzija.

U ovom projektu, akcenat je bio na kreiranju kvalitetne platforme koja nije efikasna samo u isporuci informacija, nego je i jednostavna za administraciju sadržaja. Vidljiv rezultat naših napora je to što je Moj Kontakt portal postao nezaobilazno mjesto za posjetioce koji traže aktuelne i relevantne vijesti, ali i to što smo omogućili administratorima da lako održavaju i ažuriraju sadržaj koji se objavljuje, što je značajno doprinijelo povećanju konverzija i ukupnog uspjeha portala.

Dakle, na osnovu svega što smo naveli, a naročito na osnovu uspješno realizovanih projekata koje smo opisali, nije teško zaključiti kako reDizajn web stranice može povećati konverzije.

Zapravo, reDizajn web stranice je ključni faktor u optimizaciji stope konverzije! 

Unapređenjem korisničkog iskustva, modernizacijom dizajna, kreiranjem relevantnog sadržaja, optimizacijom strukture i brzine učitavanja stranice, SEO optimizacijom, implementacijom naprednih sigurnosnih protokola i slično, možete transformisati svoju web stranicu u moćan alat za privlačenje i zadržavanje korisnika/kupaca.

Primjeri kao što su 3D Box i Kontakt Radio platforma jasno pokazuju da pažljivo planiranje i implementacija reDizajna može rezultirati vidljivim poboljšanjem stope konverzije, a samim tim i poslovnih rezultata.

Ukoliko i vi želite postići slične rezultate i unaprijediti svoje poslovanje, razmislite o tome kako trenutno izgleda vaša web stranica i obratite pažnju na konverzije. Ukoliko je stopa konverzije niska, vrijeme je za reDizajn!

Kontaktirajte nas već danas i angažujte tim iskusnih stručnjaka koji će posvećeno raditi na pronalasku najboljih rješenja za sve potencijalne probleme na vašoj web stranici. Garantujemo vam veću stopu konverzije i dugoročni uspjeh vašeg poslovanja!

ZATRAŽI PONUDU

Popuni podatke i prvi saznaj za reDizajn novosti!