SEO (engl.Search engine optimisation) ili optimizacija organskih rezultata pretrage je dio internet marketinga koji se bavi što boljim pozicioniranjem web stranica na internet pretraživačima.

Cilj optimizacije je povećanje posjećenosti web stranice, što je u direktnoj vezi sa brojem klijenata odnosno prodajom proizvoda ili usluge. Kao internet marketing strategija, SEO prati kako pretraživači rade, algoritme koji diktiraju ponašanje pretraživača, te ključne riječi koje potencijalni klijenti unose u pretraživače.

Značaj seo optimizacije u 2024. godini je ogroman, jer će se bolje rangirati stranice koje su kvalitetnije tehnički odrađene.

Konkurencija na tržištu će u 2024. godini biti nemilosrdna. Pa će SEO kao glavni faktor razumijevanja klijentovih želja, potreba,  mogućnosti te sposobnosti ostvarenja klijentove vizije imati presudnu ulogu za uspjeh, odnosno propast marketinške kampanje.

U junu ove godine Google je uveo Core Web Vitalis. Oni prate brzinu otvaranja stranice, odaziv posjetioca i kvalitet vizuelnog sadržaja sajta, a funkcionišu kao veoma brzi signali za pozicioniranje vaše web stranice na pretraživaču. U skladu sa tim važno je da sajt bude prilagođen svim mobilnim uređajima. Da slike na sajtu budu optimizovane, da postoji mogućnost glasovne pretrage kao i mogućnost zero klika. Koji predstavlja Googleovu ideju da sve sajtove na kojima je SEO odrađen vrhunski rangira visoko a da posjetioci ne moraju ući na sajt. 

Nemoguće je varati Google koristeći lažne backlinkove iz sive zone i očekivati visoko organsko rangiranje, jer će vas google sigurno kazniti negativnim poenima. A kako je sadržaj na prvoj stranici pretrage najrelevantniji, jedini način da se do toga dođe je provođenje pravilne SEO Optimizacije.

Iako se čini jako komplikovana, seo optimizacija koja prati sve googleove zahtjevne algoritme, je jedini ispravan način za kvalitetno poslovanje u 2024. godini. 

ŠTA JE SEO ANALIZA

Za efikasnu SEO optimizaciju potrebno je napraviti detaljnu analizu i pripremiti kvalitetnu strategiju.

SEO analiza  označava skup aktivnosti u cilju prikupljanja neophodnih informacija za pozicioniranje sajta na pretraživačima kao što je Google.

Ovde je jako važno proučiti osobine ciljne grupe klijenata. Saznati tko je vaša konkurencija, koliko stranica nudi iste ili slične sadržaje kao i vi, te na kojem su nivou te stranice optimizovane.

Analiza se obavlja upotrebom odgovarajućih metoda kojima se dolazi do bitnih informacija o sajtu.

Na temelju SEO analize procjenjuje se koliko je zahtjevno nadmašiti ključne riječi koje konkurencija koristi.

SEO analiza se provodi u tri koraka:

Analiza ključnih riječi

Prvi i veoma važan segment za kvalitetnu SEO optimizaciju  je analiza i planiranje ključnih riječi koje bi bile najučinkovitije za vaše poslovanje.

Potrebno je dobro analizirati i staviti na papir sve ključne riječi koje Vam mogu biti interesantne.

Ovdje možete doći do ključnih podataka kao što su:

 • potražnja na tržištu u određenom periodu
 • broj posjeta koje možete očekivati u određenom periodu
 • klasifikaciju po gradovima, državama, govornim područjima i sl.

Analiza Vaše web stranice

SEO analiza web stranica omogućiće vam uvid kako trenutno kotirate kada su u pitanju pretraživači, posebno Google.

Analiza počinje testiranjem tehnologije izrade vaših web stranica i mogućnosti za SEO optimizaciju. Nakon toga analizira se kvalitet sadržaja vaše stranice tj. u kojoj mjeri ključne riječi odgovaraju samom sadržaju. Ovdje vidimo da je kvalitet sadržaja važan faktor uspješne optimizacije web stranica.

Analiza konkurencije

Analizom konkurencije dolazimo do podataka zašto je neki sajt prvi na tražilici sa određenim ključnim riječima. Rezultati ove analize nam nude mogućnost prestizanja konkurencije. 

SEO analiza se sastoji iz dva dijela:

OFF PAGE SEO ANALIZA obuhvata sve ono što sa strane indirektno utiče na sajt. Kao što je test sajta na analitiku, kvalitet marketing kampanje, provjera linkova, broj citata na relevantnim sajtovima, kao i poziciju i učestalost pojavljivanja vašeg sajta na Facebooku, Google +, Twitteru,  Pinterestu… 

ON PAGE SEO ANALIZA  podrazumijeva provjeru koda sajta, ispravnost koda, način pisanja i tačnost sadržaja, unutrašnje veze (linkove) koji povezuju stranice, anchor tekst, alt naslove na slikama…

Ukratko, on page seo analiza podrazumijeva provjeru strukture sajta iznutra.

ZATRAŽI PONUDU

ŠTA SU KLJUČNE RIJEČI

Kada je optimizacija sajta u pitanju, kao i internet marketing generalno jedna od najvažnijih aktivnosti je istraživanje ključnih riječi. 

Ključne riječi predstavljaju jednu riječ ili skup riječi pod kojima želimo biti pronađeni na tražilici. Te one daju uvid u sadržaj koji se nalazi na vašoj stranici.

Detaljnim istraživanjem ključnih riječi nećete samo doći do saznanja šta i u kojoj mjeri se traži, već ćete naučiti dosta i o navikama svojih potrošača. 

Ključ uspjeha je pronalazak pravih ključnih riječi, koje će privući relevantne posjetioce, te na taj način doprinijeti vašem poslovanju.

Popularne ključne riječi čine 30% pretraga. Preostalih 70% čine takozvane dugačke fraze. One imaju poprilično manji obim pretraga. Ali njih ima jako mnogo i ako koristite više njih velike su šanse da imate veći broj pretraga nego što bi to bio slučaj sa jednom popularnom ključnom riječju.

Najpoznatiji alat za istraživanje ključnih riječi je Google Keyword Planner, s tim da postoje i drugi alati, a neki od njih su Keyword Tool i Ubersuggest. Treba naglasiti da postoje i trial verzije nekih od poznatih softvera koje mogu biti dobar izvor ključnih riječi.

Pravilan izbor ključnih riječi je direktno povezan sa uspjehom SEO optimizacije. Jer krajnji cilj nije veliki broj posjeta već ostvareni broj konverzacija, odnosno prodaja vašeg proizvoda ili usluge.

VRSTE SEO OPTIMIZACIJE SAJTA

Postoji više vrsta seo optimizacije sajta, koje su u direktnoj vezi sa načinom na koji se prilazi postizanju željenih rezultata.

Takođe postoje određena pravila, kao i u svakoj oblasti rada, ali i taktike koje nastoje da izigraju sistem, tako da možemo govoriti o tri vrste SEO optimizacije. 

WHITE HAT SEO

White hat SEO koristi strategije i metode optimizacije koje u potpunosti poštuju pravila koje je propisao Google.

 Fokus se stavlja na relevantnost i kvalitet sadržaja, kao i na organsko (prirodno) rangiranje, uz pravilno korištenje ključnih riječi, bez korištenja trikova. Ovaj pristup je jedini ispravan put, ukoliko želite dugoročan uspjeh.

BLACK HAT SEO

Black Hat SEO se odnosi na varanje sistema i zaobilaženje pravila. Kako bi Google stekao pogrešan utisak o sajtu i rangirao ga bolje nego što je njegova realna vrijednost. Kada govorimo o optimizaciji sadržaja samog sajta pomoću nekih od Black hat SEO metoda, on se prvenstveno optimizuje za pretraživače koji analiziraju sajt. Na taj način se pokušava prevariti algoritam kako bi pozicije za koje se sajt rangira bile više, iako odstupaju od prave vrijednosti sajta.

Zabranjene taktike su najčešće:

 • Ubacivanje skrivenog teksta, koji je nevidljiv za korisnike, ali ne i za pretrage;
 • Keyword Stuffing, tj. pretjerivanje sa ključnim riječima u tekstu;
 • Link farming, gdje se na vještački način prave linkovi i kreira lažna reputacija sajta.

Pored toga što su neetičke ove metode ne daju dugoročne rezultate. Google veoma strogo kažnjava sajtove koji pokušavaju da se dobro rangiraju varanjem, gdje je najteža kazna izbacivanje iz rezultata pretrage.

GRAY HAT SEO

Za razliku od prethodne dvije metode, gdje imamo jasno postavljena pravila, gray hat SEO predstavlja aktivnosti na granici (ne)dozvoljenog. To znači da postoje tehnike koje možda nisu strogo  zabranjene, ali nose određeni rizik. Zbog toga treba dobro razmisliti da li se u njih upuštati.

Često se desi da metode iz „sive zone” budu prepoznate kao zabranjene aktivnosti. Usljed čega može doći do dobijanja negativnih poena pa i izbacivanja iz rezultata pretrage.

ŠTA U STVARI PODRAZUMIJEVA SEO OPTIMIZACIJA

Seo optimizacija je skraćenica za Search Engine optimization, odnosno optimizacija web stranica za pretraživače, čiji je zadatak povećanje količine i kvaliteta prometa na vašoj web stranici. 

Količina prometa je u direktnoj vezi sa kvalitetom sadržaja i velikim brojem drugih faktora koji utiču na pozicioniranje stranice.

Da bi se vaša stranica bolje pozicionirala na tražilicama, potrebno je ulagati u seo optimizaciju.

U doslovnom prevodu sa engleskog jezika “Search Engine Optimization” znači optimizacija web tražilica. Ali se u stvari radi o optimizaciji vaše web stranice kako bi se pojavila na prvoj strani  među rezultatima pretrage. 

Postoji više definicija Seo optimizacije, a neke od njih su:

 1. Seo optimizacija je proces privlačenja prometa sa besplatnih, organskih (promet koji se ne plaća i dolazi izravno sa tražilica), uredničkih ili prirodnih rezultata pretrage na tražilicama, 
 1. Seo optimizacija je kontinuirani proces učinkovitosti svega što radimo online, te se kao takva ne bi trebala svoditi  samo na građenje poveznica i poboljšanje pozicije.

Cilj svake web stranice trebao bi biti da osim po imenu bude pronađena i po ključnim riječima koje su bitne za poslovanje.

Da bi Seo optimizacija bila u potpunosti provedena potrebno je izvršiti:

 1. On-site seo optimizaciju (Odnosi se na optimizaciju sadržaja na stranici i izvornog HTML koda),
 2. Off-site seo optimizaciju (Odnosi se na radnje koje su poduzele druge web stranice i ljudi koji promovišu ili garantuju kvalitet vašeg sadržaja),
 3. Tehničku seo optimizaciju (Odnosi se na sve aktivnosti usmjerene ka ispunjavanju tehničkih standarda savremenih web pretraživača u cilju poboljšanja organskog položaja u rezultatima pretrage, 
 4. Lokalnu seo optimizaciju ( Za cilj ima poboljšanje položaja biznisa u lokalnim rezultatima pretraživanja) i
 5. Međunarodnu seo optimizaciju ( Odnosi se na poboljšanje položaja vaše stranice u globalnim okvirima pretrage, odnosno ciljne grupe mogu biti iz cijelog svijeta).

ON SITE OPTIMIZACIJA

On-site optimizacija, odnosi se na optimizaciju svih elemenata stranice, kao što su meta tagovi i svi ostali gradivni elementi  koji se nalaze na stranici.

Seo optimizacija je usko povezana sa jednim pristupom u psihologiji, psihologijom ponašanja. Zato je prilikom istraživanja ključnih riječi i radi bolje pozicije na googlu, važno razumjeti ciljnu grupu za koju smatramo da će kupiti uslugu ili proizvod.

STRUKTURA WEB STRANICE

Iako je sadržaj najbitniji faktor web stranice, takođe treba obratiti pažnju i na strukturu web stranice, kao i na strukturu samog sadržaja.

Struktura web stranice bitna je jer korisniku može omogućiti lakše snalaženje a samim tim i bolje iskustvo na stranici. 

Poželjno je sve važnije stranice (dijelove stranica) držati na najviše tri klika od home page.

Struktura stranice predstavlja način na koji je sadržaj postavljen i povezan. 

Ako je struktura dobra, tj. ako je sadržaj pregledan i dobro povezan, korisniku će snalaženje na stranici biti olakšano. Što će u krajnjoj liniji uroditi obostranim zadovoljstvom, kako korisnika tako i vas kao vlasnika stranice.

Korisnici će se lakše snalaziti a google ce lakše kategorizirati sve sadržaje unutar vaše web stranice. 

SADRŽAJ WEB STRANICE

Kvalitetnijoj on site optimizaciji mogu pomoći linkovi koji su povezani sa sadržajem i uslugama koje nudite. Odnosno blogovi čiji sadržaj je relevantan za vaše korisnike.

Takođe je poželjno graditi ključne riječi oko usluga. 

Postoje dvije vrste ovakvih riječi:

 1. Primarne(head) i 
 2. Specifične(long tail rijeci)

Primarne riječi su najčešće korištene i za njih google nalazi jako puno rezultata.

S druge strane, long tail riječi ne stvaraju oko sebe toliko rezultata pretraživanja jer se pretražuju u manjoj mjeri nego primarne riječi. 

I upravo u tome leži njihov potencijal.

Manje sadržaja o specifičnim ključnim riječima znači manje konkurencije, što direktno utiče na rangiranje vaše web stranice.

Kada se identifikuju ključne riječi, vrijeme je za izradu landing page (stranica koja prodaje) oko tih riječi.  

Osnovni cilj landing page je da na brz i efikasan način izvrši promociju neke usluge, proizvoda ili objekta.

Landing page je dakle web stranica sa vašeg sajta do koje se stiže putem linka koji ste vi obezbijedili u sklopu vaše marketing kampanje. A na kojoj korisnik bira krajnju uslugu. 

Na landing page-u je ključne riječi poželjno koristiti u meta tagovima, URL-ovima kao i u čitavom sadržaju na stranici, ali na pravilan i racionalan način.

OFF-SITE SEO OPTIMIZACIJA

Off-site optimizacija uključuje optimizaciju elemenata izvan web stranice, poput backlinkova i promocija na društvenim mrežama. Te je ona u direktnoj vezi sa poboljšanjem vidljivosti i pozicije web stranice.

Off-site optimizacija se u velikoj mjeri oslanja na on-site optimizaciju. Tačnije, ako vaša stranica nema odgovarajuću brzinu, sadrži zastarjele, neažurirane informacije ili nije mobile friendly, postoje velike šanse da vlasnici drugih web stranica neće htjeti poslovati s vama niti vas promovisati putem linkova. 

Da bi sadržaj bio vidljiv potencijalnim posjetiocima potrebno je kreirati linkove koji vode do vas. 

Najidealniji su prirodni linkovi, linkovi koji nastaju bez vašeg znanja. 

Npr. nekome se svidi sadržaj koji ste stavili na vaš sajt i onda je to pomenuo i linkovao na svom sajtu.

Linkovi koji su ručno pravljeni zahtijevaju kontaktiranje kompanija, ustanova i samih korisnika kako bi u krajnjoj liniji podijelili vaš link sa svojom publikom.

Društvene mreže su takođe idealno mjesto za promociju sajta. Postavljanjem objava na mreže kao što su facebook ili instagram dobijate dodatni saobraćaj.

Google ce cijeniti vaš sajt srazmjerno pozitivnim komentarima korisnika. Zato je bitno imati što više dobrih ocjena u okviru Google review-a, kao i u okviru Facebook review-a vaše stranice.

Rad sa influenserima je takođe dobar način da skrenete pažnju na svoj brend, sajt ili proizvod.

Intervju sa određenim influenserom može biti dobra prilika za dobijanje backlinka.

Influenseri imaju veliku ulogu u ovom vidu promocije, jer ukoliko pogodite ciljnu grupu, možete mnogo toga da dobijete.

Kreiranje multimedijalnih sadržaja, kao što su video sadržaji,  fotografije i infografici može biti odličan način da skrenete pažnju internet korisnika na svoj sajt.

Najbolja mjesta za ovakav vid promocije su društvene mreže u koje računamo i Youtube.

TEHNIČKA SEO OPTIMIZACIJA

Da bi sajt bio efikasan, potrebna je tehnička SEO optimizacija. Postoje razne oblasti koje je neophodno pregledati i unaprijediti kako bi sajt funkcionisao što bolje. U okviru tehničkog dijela najvažnije je obezbijediti da sajt i njegove strane budu indeksirane.

Postoje brojni alati koji pomažu u prepoznavanju problema koje treba ispraviti. Jedan od glavnih svakako je Google Search Console, koji prepoznaje brojne stvari koje zahtijevaju intervenciju. Da bi sajt dostigao zadovoljavajući tehnički nivo, potrebno je obratiti pažnju na više elemenata:

Crawler (Bot, Spider) – Kompjuterski program koji pretražuje sajtove. Internet pretraživači koriste ove botove kako bi prošli kroz sajt i indeksirali ga za pretragu. Što je sajt bolje organizovan (linkovane strane, XML mapa…), to će crawler imati lakši posao.

Robots.txt – Fajl koji daje direktive robotima šta treba da se indeksira na sajtu. Mora biti baš pod ovim nazivom.

Secure Socket Layer (SSL) – Predstavlja enkripciju između servera i internet pregledača. Sajtovi sa ovom enkripcijom imaju URL koji počinje sa https://. Google daje prednost sajtovima sa SSL-om, što je snažna preporuka za svakog.

Optimizacija za mobilne uređaje – Od ključne je važnosti da sajt bude responzivan. To znači da treba da bude brz i pregledan na malim ekranima mobilnih uređaja.

Brzina učitavanja sajta – Izuzetno bitna stavka za pretrage. To znači da fotografije treba da budu što manje, ali i da se svi ostali elementi sajta brzo učitavaju. Zato je potreban i dobar hosting za sajt.

Canonical tag – Služi da se pomoću njega duplikati strana koji nastaju kao varijante URL adrese glavne strane preusmjere na nju.

Pored toga, važno je i ispraviti stranice sa duplim sadržajem, jer one zbunjuju kako korisnike, tako i pretraživače.

KOLIKO KOŠTA SEO OPTIMIZACIJA

Znate kako ljudi danas znaju reći da prevozno sredstvo, poput automobila nije luksuz nego potreba? Ako nas pitate isto tako je i sa SEO optimizacijom kada je odabir online strategije u pitanju.

SEO optimizacija je neophodna jer možete imati jako dobar proizvod, ali šta s njim ako nemate kupce?! Ili još gore, ako imate kupce koji ne znaju da vaš jako dobar proizvod uopšte postoji.

Najveći broj posjeta sajtovima dolazi kao rezultat pretrage za nekim terminom. Kada se pojave rezultati, mi već podsvjesno znamo da su oni na vrhu prve strane najrelevantniji. Zato je za svaki sajt bitno da bude među prvima u okviru njima važnih pretraga.

S obzirom na kompleksnost posla i obima rada koji se razlikuje od slučaja do slučaja, ne možemo govoriti o jedinstvenoj cijeni optimizacije sajta. Zato dobar SEO specijalista može formirati cijenu tek nakon podrobne analize sajta, istraživanja tržišta i konkurencije, popularnosti ključnih riječi itd.

ZATRAŽI PONUDU

Popuni podatke i prvi saznaj za reDizajn novosti!